0 array(15) {
 [128275]=>
 array(64) {
  ["ID"]=>
  string(6) "128275"
  ["~ID"]=>
  string(6) "128275"
  ["NAME"]=>
  string(58) "Шина 12.00-20 (320-508) 20PR 151B Voltyre ЯФ-406 TTF"
  ["~NAME"]=>
  string(58) "Шина 12.00-20 (320-508) 20PR 151B Voltyre ЯФ-406 TTF"
  ["DETAIL_PAGE_URL"]=>
  string(67) "/catalog/ekskavatory-pogruzchiki/_12_00_20_320_508_voltyre_406_ttf/"
  ["~DETAIL_PAGE_URL"]=>
  string(67) "/catalog/ekskavatory-pogruzchiki/_12_00_20_320_508_voltyre_406_ttf/"
  ["PROPERTY_MODEL_VALUE"]=>
  string(8) "ЯФ-406"
  ["~PROPERTY_MODEL_VALUE"]=>
  string(8) "ЯФ-406"
  ["PROPERTY_MODEL_VALUE_ID"]=>
  string(8) "128275:2"
  ["~PROPERTY_MODEL_VALUE_ID"]=>
  string(8) "128275:2"
  ["PROPERTY_MODEL_ID_VALUE"]=>
  string(5) "84365"
  ["~PROPERTY_MODEL_ID_VALUE"]=>
  string(5) "84365"
  ["PROPERTY_MODEL_ID_VALUE_ID"]=>
  string(9) "128275:11"
  ["~PROPERTY_MODEL_ID_VALUE_ID"]=>
  string(9) "128275:11"
  ["PROPERTY_BRAND_VALUE"]=>
  string(3) "673"
  ["~PROPERTY_BRAND_VALUE"]=>
  string(3) "673"
  ["PROPERTY_BRAND_VALUE_ID"]=>
  string(8) "128275:1"
  ["~PROPERTY_BRAND_VALUE_ID"]=>
  string(8) "128275:1"
  ["PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE"]=>
  string(7) "0128275"
  ["~PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE"]=>
  string(7) "0128275"
  ["PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE_ID"]=>
  string(9) "128275:12"
  ["~PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE_ID"]=>
  string(9) "128275:12"
  ["PROPERTY_DIAMETR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["PROPERTY_DIAMETR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "498"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "498"
  ["PROPERTY_DIAMETR_VALUE_ID"]=>
  string(8) "128275:5"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_VALUE_ID"]=>
  string(8) "128275:5"
  ["PROPERTY_PR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["~PROPERTY_PR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["PROPERTY_PR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "610"
  ["~PROPERTY_PR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "610"
  ["PROPERTY_PR_VALUE_ID"]=>
  string(9) "128275:10"
  ["~PROPERTY_PR_VALUE_ID"]=>
  string(9) "128275:10"
  ["PROPERTY_PRICE_VALUE"]=>
  string(5) "31090"
  ["~PROPERTY_PRICE_VALUE"]=>
  string(5) "31090"
  ["PROPERTY_PRICE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "128275:14"
  ["~PROPERTY_PRICE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "128275:14"
  ["PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE"]=>
  string(8) "12.00-20"
  ["~PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE"]=>
  string(8) "12.00-20"
  ["PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "128275:16"
  ["~PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "128275:16"
  ["IBLOCK_SECTION_ID"]=>
  string(4) "7647"
  ["~IBLOCK_SECTION_ID"]=>
  string(4) "7647"
  ["LANG_DIR"]=>
  string(1) "/"
  ["~LANG_DIR"]=>
  string(1) "/"
  ["SORT"]=>
  string(5) "31090"
  ["~SORT"]=>
  string(5) "31090"
  ["CODE"]=>
  string(33) "_12_00_20_320_508_voltyre_406_ttf"
  ["~CODE"]=>
  string(33) "_12_00_20_320_508_voltyre_406_ttf"
  ["EXTERNAL_ID"]=>
  string(6) "128275"
  ["~EXTERNAL_ID"]=>
  string(6) "128275"
  ["IBLOCK_TYPE_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["~IBLOCK_TYPE_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["IBLOCK_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["~IBLOCK_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["IBLOCK_CODE"]=>
  string(0) ""
  ["~IBLOCK_CODE"]=>
  string(0) ""
  ["IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
  NULL
  ["~IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
  NULL
  ["LID"]=>
  string(2) "s1"
  ["~LID"]=>
  string(2) "s1"
  ["BRAND_NAME"]=>
  string(7) "Voltyre"
  ["IMG_PATH"]=>
  string(55) "/upload/iblock/2e4/2e497de90458bdf6e8c079b3b9489f6e.jpg"
 }
 [100294]=>
 array(64) {
  ["ID"]=>
  string(6) "100294"
  ["~ID"]=>
  string(6) "100294"
  ["NAME"]=>
  string(35) "Шина 12.00-20 Roadhiker PNSH01"
  ["~NAME"]=>
  string(35) "Шина 12.00-20 Roadhiker PNSH01"
  ["DETAIL_PAGE_URL"]=>
  string(62) "/catalog/tselnolitye-shiny-elastik/_12_00_20_roadhiker_pnsh01/"
  ["~DETAIL_PAGE_URL"]=>
  string(62) "/catalog/tselnolitye-shiny-elastik/_12_00_20_roadhiker_pnsh01/"
  ["PROPERTY_MODEL_VALUE"]=>
  string(6) "PNSH01"
  ["~PROPERTY_MODEL_VALUE"]=>
  string(6) "PNSH01"
  ["PROPERTY_MODEL_VALUE_ID"]=>
  string(8) "100294:2"
  ["~PROPERTY_MODEL_VALUE_ID"]=>
  string(8) "100294:2"
  ["PROPERTY_MODEL_ID_VALUE"]=>
  string(5) "86389"
  ["~PROPERTY_MODEL_ID_VALUE"]=>
  string(5) "86389"
  ["PROPERTY_MODEL_ID_VALUE_ID"]=>
  string(9) "100294:11"
  ["~PROPERTY_MODEL_ID_VALUE_ID"]=>
  string(9) "100294:11"
  ["PROPERTY_BRAND_VALUE"]=>
  string(3) "610"
  ["~PROPERTY_BRAND_VALUE"]=>
  string(3) "610"
  ["PROPERTY_BRAND_VALUE_ID"]=>
  string(8) "100294:1"
  ["~PROPERTY_BRAND_VALUE_ID"]=>
  string(8) "100294:1"
  ["PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE"]=>
  string(7) "0100294"
  ["~PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE"]=>
  string(7) "0100294"
  ["PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE_ID"]=>
  string(9) "100294:12"
  ["~PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE_ID"]=>
  string(9) "100294:12"
  ["PROPERTY_DIAMETR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["PROPERTY_DIAMETR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "498"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "498"
  ["PROPERTY_DIAMETR_VALUE_ID"]=>
  string(8) "100294:5"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_VALUE_ID"]=>
  string(8) "100294:5"
  ["PROPERTY_PR_VALUE"]=>
  NULL
  ["~PROPERTY_PR_VALUE"]=>
  NULL
  ["PROPERTY_PR_ENUM_ID"]=>
  NULL
  ["~PROPERTY_PR_ENUM_ID"]=>
  NULL
  ["PROPERTY_PR_VALUE_ID"]=>
  string(9) "100294:10"
  ["~PROPERTY_PR_VALUE_ID"]=>
  string(9) "100294:10"
  ["PROPERTY_PRICE_VALUE"]=>
  string(5) "53950"
  ["~PROPERTY_PRICE_VALUE"]=>
  string(5) "53950"
  ["PROPERTY_PRICE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "100294:14"
  ["~PROPERTY_PRICE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "100294:14"
  ["PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE"]=>
  string(8) "12.00-20"
  ["~PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE"]=>
  string(8) "12.00-20"
  ["PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "100294:16"
  ["~PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "100294:16"
  ["IBLOCK_SECTION_ID"]=>
  string(4) "7643"
  ["~IBLOCK_SECTION_ID"]=>
  string(4) "7643"
  ["LANG_DIR"]=>
  string(1) "/"
  ["~LANG_DIR"]=>
  string(1) "/"
  ["SORT"]=>
  string(5) "53950"
  ["~SORT"]=>
  string(5) "53950"
  ["CODE"]=>
  string(26) "_12_00_20_roadhiker_pnsh01"
  ["~CODE"]=>
  string(26) "_12_00_20_roadhiker_pnsh01"
  ["EXTERNAL_ID"]=>
  string(6) "100294"
  ["~EXTERNAL_ID"]=>
  string(6) "100294"
  ["IBLOCK_TYPE_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["~IBLOCK_TYPE_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["IBLOCK_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["~IBLOCK_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["IBLOCK_CODE"]=>
  string(0) ""
  ["~IBLOCK_CODE"]=>
  string(0) ""
  ["IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
  NULL
  ["~IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
  NULL
  ["LID"]=>
  string(2) "s1"
  ["~LID"]=>
  string(2) "s1"
  ["BRAND_NAME"]=>
  string(9) "Roadhiker"
  ["IMG_PATH"]=>
  string(55) "/upload/iblock/163/1633063ef9ac17502edaf1ba8719c60e.jpg"
 }
 [138912]=>
 array(64) {
  ["ID"]=>
  string(6) "138912"
  ["~ID"]=>
  string(6) "138912"
  ["NAME"]=>
  string(51) "Шина 12.00R20 ** 176A5 Advance GLR07 IND-4 TTF"
  ["~NAME"]=>
  string(51) "Шина 12.00R20 ** 176A5 Advance GLR07 IND-4 TTF"
  ["DETAIL_PAGE_URL"]=>
  string(75) "/catalog/vilochnye-pogruzchiki/shina_12_00r20_ind4_176a5_advance_glr07_ttf/"
  ["~DETAIL_PAGE_URL"]=>
  string(75) "/catalog/vilochnye-pogruzchiki/shina_12_00r20_ind4_176a5_advance_glr07_ttf/"
  ["PROPERTY_MODEL_VALUE"]=>
  string(5) "GLR07"
  ["~PROPERTY_MODEL_VALUE"]=>
  string(5) "GLR07"
  ["PROPERTY_MODEL_VALUE_ID"]=>
  string(8) "138912:2"
  ["~PROPERTY_MODEL_VALUE_ID"]=>
  string(8) "138912:2"
  ["PROPERTY_MODEL_ID_VALUE"]=>
  string(5) "87741"
  ["~PROPERTY_MODEL_ID_VALUE"]=>
  string(5) "87741"
  ["PROPERTY_MODEL_ID_VALUE_ID"]=>
  string(9) "138912:11"
  ["~PROPERTY_MODEL_ID_VALUE_ID"]=>
  string(9) "138912:11"
  ["PROPERTY_BRAND_VALUE"]=>
  string(3) "399"
  ["~PROPERTY_BRAND_VALUE"]=>
  string(3) "399"
  ["PROPERTY_BRAND_VALUE_ID"]=>
  string(8) "138912:1"
  ["~PROPERTY_BRAND_VALUE_ID"]=>
  string(8) "138912:1"
  ["PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE"]=>
  string(7) "0138912"
  ["~PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE"]=>
  string(7) "0138912"
  ["PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE_ID"]=>
  string(9) "138912:12"
  ["~PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE_ID"]=>
  string(9) "138912:12"
  ["PROPERTY_DIAMETR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["PROPERTY_DIAMETR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "498"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "498"
  ["PROPERTY_DIAMETR_VALUE_ID"]=>
  string(8) "138912:5"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_VALUE_ID"]=>
  string(8) "138912:5"
  ["PROPERTY_PR_VALUE"]=>
  NULL
  ["~PROPERTY_PR_VALUE"]=>
  NULL
  ["PROPERTY_PR_ENUM_ID"]=>
  NULL
  ["~PROPERTY_PR_ENUM_ID"]=>
  NULL
  ["PROPERTY_PR_VALUE_ID"]=>
  string(9) "138912:10"
  ["~PROPERTY_PR_VALUE_ID"]=>
  string(9) "138912:10"
  ["PROPERTY_PRICE_VALUE"]=>
  string(5) "91040"
  ["~PROPERTY_PRICE_VALUE"]=>
  string(5) "91040"
  ["PROPERTY_PRICE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "138912:14"
  ["~PROPERTY_PRICE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "138912:14"
  ["PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE"]=>
  string(8) "12.00R20"
  ["~PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE"]=>
  string(8) "12.00R20"
  ["PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "138912:16"
  ["~PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "138912:16"
  ["IBLOCK_SECTION_ID"]=>
  string(4) "7642"
  ["~IBLOCK_SECTION_ID"]=>
  string(4) "7642"
  ["LANG_DIR"]=>
  string(1) "/"
  ["~LANG_DIR"]=>
  string(1) "/"
  ["SORT"]=>
  string(5) "91040"
  ["~SORT"]=>
  string(5) "91040"
  ["CODE"]=>
  string(43) "shina_12_00r20_ind4_176a5_advance_glr07_ttf"
  ["~CODE"]=>
  string(43) "shina_12_00r20_ind4_176a5_advance_glr07_ttf"
  ["EXTERNAL_ID"]=>
  string(6) "138912"
  ["~EXTERNAL_ID"]=>
  string(6) "138912"
  ["IBLOCK_TYPE_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["~IBLOCK_TYPE_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["IBLOCK_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["~IBLOCK_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["IBLOCK_CODE"]=>
  string(0) ""
  ["~IBLOCK_CODE"]=>
  string(0) ""
  ["IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
  NULL
  ["~IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
  NULL
  ["LID"]=>
  string(2) "s1"
  ["~LID"]=>
  string(2) "s1"
  ["BRAND_NAME"]=>
  string(7) "Advance"
  ["IMG_PATH"]=>
  string(55) "/upload/iblock/586/5860bb15b729cbec57b11d2abe7c3e1a.jpg"
 }
 [98156]=>
 array(64) {
  ["ID"]=>
  string(5) "98156"
  ["~ID"]=>
  string(5) "98156"
  ["NAME"]=>
  string(44) "Шина 12.00-20 28PR BKT Power Trax HD TTF"
  ["~NAME"]=>
  string(44) "Шина 12.00-20 28PR BKT Power Trax HD TTF"
  ["DETAIL_PAGE_URL"]=>
  string(56) "/catalog/vilochnye-pogruzchiki/_12_00_20_28pr_bkt_pt_hd/"
  ["~DETAIL_PAGE_URL"]=>
  string(56) "/catalog/vilochnye-pogruzchiki/_12_00_20_28pr_bkt_pt_hd/"
  ["PROPERTY_MODEL_VALUE"]=>
  string(13) "POWER TRAX HD"
  ["~PROPERTY_MODEL_VALUE"]=>
  string(13) "POWER TRAX HD"
  ["PROPERTY_MODEL_VALUE_ID"]=>
  string(7) "98156:2"
  ["~PROPERTY_MODEL_VALUE_ID"]=>
  string(7) "98156:2"
  ["PROPERTY_MODEL_ID_VALUE"]=>
  string(5) "84526"
  ["~PROPERTY_MODEL_ID_VALUE"]=>
  string(5) "84526"
  ["PROPERTY_MODEL_ID_VALUE_ID"]=>
  string(8) "98156:11"
  ["~PROPERTY_MODEL_ID_VALUE_ID"]=>
  string(8) "98156:11"
  ["PROPERTY_BRAND_VALUE"]=>
  string(3) "436"
  ["~PROPERTY_BRAND_VALUE"]=>
  string(3) "436"
  ["PROPERTY_BRAND_VALUE_ID"]=>
  string(7) "98156:1"
  ["~PROPERTY_BRAND_VALUE_ID"]=>
  string(7) "98156:1"
  ["PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE"]=>
  string(7) "0098156"
  ["~PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE"]=>
  string(7) "0098156"
  ["PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE_ID"]=>
  string(8) "98156:12"
  ["~PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE_ID"]=>
  string(8) "98156:12"
  ["PROPERTY_DIAMETR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["PROPERTY_DIAMETR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "498"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "498"
  ["PROPERTY_DIAMETR_VALUE_ID"]=>
  string(7) "98156:5"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_VALUE_ID"]=>
  string(7) "98156:5"
  ["PROPERTY_PR_VALUE"]=>
  string(2) "28"
  ["~PROPERTY_PR_VALUE"]=>
  string(2) "28"
  ["PROPERTY_PR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "615"
  ["~PROPERTY_PR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "615"
  ["PROPERTY_PR_VALUE_ID"]=>
  string(8) "98156:10"
  ["~PROPERTY_PR_VALUE_ID"]=>
  string(8) "98156:10"
  ["PROPERTY_PRICE_VALUE"]=>
  string(5) "98550"
  ["~PROPERTY_PRICE_VALUE"]=>
  string(5) "98550"
  ["PROPERTY_PRICE_VALUE_ID"]=>
  string(8) "98156:14"
  ["~PROPERTY_PRICE_VALUE_ID"]=>
  string(8) "98156:14"
  ["PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE"]=>
  string(8) "12.00-20"
  ["~PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE"]=>
  string(8) "12.00-20"
  ["PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE_ID"]=>
  string(8) "98156:16"
  ["~PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE_ID"]=>
  string(8) "98156:16"
  ["IBLOCK_SECTION_ID"]=>
  string(4) "7642"
  ["~IBLOCK_SECTION_ID"]=>
  string(4) "7642"
  ["LANG_DIR"]=>
  string(1) "/"
  ["~LANG_DIR"]=>
  string(1) "/"
  ["SORT"]=>
  string(5) "98550"
  ["~SORT"]=>
  string(5) "98550"
  ["CODE"]=>
  string(24) "_12_00_20_28pr_bkt_pt_hd"
  ["~CODE"]=>
  string(24) "_12_00_20_28pr_bkt_pt_hd"
  ["EXTERNAL_ID"]=>
  string(5) "98156"
  ["~EXTERNAL_ID"]=>
  string(5) "98156"
  ["IBLOCK_TYPE_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["~IBLOCK_TYPE_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["IBLOCK_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["~IBLOCK_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["IBLOCK_CODE"]=>
  string(0) ""
  ["~IBLOCK_CODE"]=>
  string(0) ""
  ["IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
  NULL
  ["~IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
  NULL
  ["LID"]=>
  string(2) "s1"
  ["~LID"]=>
  string(2) "s1"
  ["BRAND_NAME"]=>
  string(3) "BKT"
  ["IMG_PATH"]=>
  string(55) "/upload/iblock/133/133fa31973f31bd7ca78ad093fb61fe8.jpg"
 }
 [98199]=>
 array(64) {
  ["ID"]=>
  string(5) "98199"
  ["~ID"]=>
  string(5) "98199"
  ["NAME"]=>
  string(47) "Шина 12.00-20 24PR Kenda K610 Kinetics TTF"
  ["~NAME"]=>
  string(47) "Шина 12.00-20 24PR Kenda K610 Kinetics TTF"
  ["DETAIL_PAGE_URL"]=>
  string(70) "/catalog/vilochnye-pogruzchiki/_12_00_20_24pr_kenda_k610_kinetics_ttf/"
  ["~DETAIL_PAGE_URL"]=>
  string(70) "/catalog/vilochnye-pogruzchiki/_12_00_20_24pr_kenda_k610_kinetics_ttf/"
  ["PROPERTY_MODEL_VALUE"]=>
  string(13) "K610 KINETICS"
  ["~PROPERTY_MODEL_VALUE"]=>
  string(13) "K610 KINETICS"
  ["PROPERTY_MODEL_VALUE_ID"]=>
  string(7) "98199:2"
  ["~PROPERTY_MODEL_VALUE_ID"]=>
  string(7) "98199:2"
  ["PROPERTY_MODEL_ID_VALUE"]=>
  string(5) "87298"
  ["~PROPERTY_MODEL_ID_VALUE"]=>
  string(5) "87298"
  ["PROPERTY_MODEL_ID_VALUE_ID"]=>
  string(8) "98199:11"
  ["~PROPERTY_MODEL_ID_VALUE_ID"]=>
  string(8) "98199:11"
  ["PROPERTY_BRAND_VALUE"]=>
  string(3) "536"
  ["~PROPERTY_BRAND_VALUE"]=>
  string(3) "536"
  ["PROPERTY_BRAND_VALUE_ID"]=>
  string(7) "98199:1"
  ["~PROPERTY_BRAND_VALUE_ID"]=>
  string(7) "98199:1"
  ["PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE"]=>
  string(7) "0098199"
  ["~PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE"]=>
  string(7) "0098199"
  ["PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE_ID"]=>
  string(8) "98199:12"
  ["~PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE_ID"]=>
  string(8) "98199:12"
  ["PROPERTY_DIAMETR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["PROPERTY_DIAMETR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "498"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "498"
  ["PROPERTY_DIAMETR_VALUE_ID"]=>
  string(7) "98199:5"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_VALUE_ID"]=>
  string(7) "98199:5"
  ["PROPERTY_PR_VALUE"]=>
  string(2) "24"
  ["~PROPERTY_PR_VALUE"]=>
  string(2) "24"
  ["PROPERTY_PR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "613"
  ["~PROPERTY_PR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "613"
  ["PROPERTY_PR_VALUE_ID"]=>
  string(8) "98199:10"
  ["~PROPERTY_PR_VALUE_ID"]=>
  string(8) "98199:10"
  ["PROPERTY_PRICE_VALUE"]=>
  string(6) "109830"
  ["~PROPERTY_PRICE_VALUE"]=>
  string(6) "109830"
  ["PROPERTY_PRICE_VALUE_ID"]=>
  string(8) "98199:14"
  ["~PROPERTY_PRICE_VALUE_ID"]=>
  string(8) "98199:14"
  ["PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE"]=>
  string(8) "12.00-20"
  ["~PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE"]=>
  string(8) "12.00-20"
  ["PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE_ID"]=>
  string(8) "98199:16"
  ["~PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE_ID"]=>
  string(8) "98199:16"
  ["IBLOCK_SECTION_ID"]=>
  string(4) "7642"
  ["~IBLOCK_SECTION_ID"]=>
  string(4) "7642"
  ["LANG_DIR"]=>
  string(1) "/"
  ["~LANG_DIR"]=>
  string(1) "/"
  ["SORT"]=>
  string(6) "109830"
  ["~SORT"]=>
  string(6) "109830"
  ["CODE"]=>
  string(38) "_12_00_20_24pr_kenda_k610_kinetics_ttf"
  ["~CODE"]=>
  string(38) "_12_00_20_24pr_kenda_k610_kinetics_ttf"
  ["EXTERNAL_ID"]=>
  string(5) "98199"
  ["~EXTERNAL_ID"]=>
  string(5) "98199"
  ["IBLOCK_TYPE_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["~IBLOCK_TYPE_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["IBLOCK_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["~IBLOCK_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["IBLOCK_CODE"]=>
  string(0) ""
  ["~IBLOCK_CODE"]=>
  string(0) ""
  ["IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
  NULL
  ["~IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
  NULL
  ["LID"]=>
  string(2) "s1"
  ["~LID"]=>
  string(2) "s1"
  ["BRAND_NAME"]=>
  string(5) "Kenda"
  ["IMG_PATH"]=>
  string(55) "/upload/iblock/053/053102e4fc2eeae43b69544e3d231c2e.jpg"
 }
 [139556]=>
 array(64) {
  ["ID"]=>
  string(6) "139556"
  ["~ID"]=>
  string(6) "139556"
  ["NAME"]=>
  string(41) "Шина 12.00-20 Solid Star AI Standart "
  ["~NAME"]=>
  string(41) "Шина 12.00-20 Solid Star AI Standart "
  ["DETAIL_PAGE_URL"]=>
  string(74) "/catalog/tselnolitye-shiny-elastik/shina_12_00_20_solid_star_ai_standart_/"
  ["~DETAIL_PAGE_URL"]=>
  string(74) "/catalog/tselnolitye-shiny-elastik/shina_12_00_20_solid_star_ai_standart_/"
  ["PROPERTY_MODEL_VALUE"]=>
  string(2) "AI"
  ["~PROPERTY_MODEL_VALUE"]=>
  string(2) "AI"
  ["PROPERTY_MODEL_VALUE_ID"]=>
  string(8) "139556:2"
  ["~PROPERTY_MODEL_VALUE_ID"]=>
  string(8) "139556:2"
  ["PROPERTY_MODEL_ID_VALUE"]=>
  string(6) "139543"
  ["~PROPERTY_MODEL_ID_VALUE"]=>
  string(6) "139543"
  ["PROPERTY_MODEL_ID_VALUE_ID"]=>
  string(9) "139556:11"
  ["~PROPERTY_MODEL_ID_VALUE_ID"]=>
  string(9) "139556:11"
  ["PROPERTY_BRAND_VALUE"]=>
  string(3) "352"
  ["~PROPERTY_BRAND_VALUE"]=>
  string(3) "352"
  ["PROPERTY_BRAND_VALUE_ID"]=>
  string(8) "139556:1"
  ["~PROPERTY_BRAND_VALUE_ID"]=>
  string(8) "139556:1"
  ["PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE"]=>
  string(7) "0139556"
  ["~PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE"]=>
  string(7) "0139556"
  ["PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE_ID"]=>
  string(9) "139556:12"
  ["~PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE_ID"]=>
  string(9) "139556:12"
  ["PROPERTY_DIAMETR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["PROPERTY_DIAMETR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "498"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "498"
  ["PROPERTY_DIAMETR_VALUE_ID"]=>
  string(8) "139556:5"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_VALUE_ID"]=>
  string(8) "139556:5"
  ["PROPERTY_PR_VALUE"]=>
  NULL
  ["~PROPERTY_PR_VALUE"]=>
  NULL
  ["PROPERTY_PR_ENUM_ID"]=>
  NULL
  ["~PROPERTY_PR_ENUM_ID"]=>
  NULL
  ["PROPERTY_PR_VALUE_ID"]=>
  string(9) "139556:10"
  ["~PROPERTY_PR_VALUE_ID"]=>
  string(9) "139556:10"
  ["PROPERTY_PRICE_VALUE"]=>
  string(6) "144100"
  ["~PROPERTY_PRICE_VALUE"]=>
  string(6) "144100"
  ["PROPERTY_PRICE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "139556:14"
  ["~PROPERTY_PRICE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "139556:14"
  ["PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE"]=>
  string(8) "12.00-20"
  ["~PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE"]=>
  string(8) "12.00-20"
  ["PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "139556:16"
  ["~PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "139556:16"
  ["IBLOCK_SECTION_ID"]=>
  string(4) "7643"
  ["~IBLOCK_SECTION_ID"]=>
  string(4) "7643"
  ["LANG_DIR"]=>
  string(1) "/"
  ["~LANG_DIR"]=>
  string(1) "/"
  ["SORT"]=>
  string(6) "144100"
  ["~SORT"]=>
  string(6) "144100"
  ["CODE"]=>
  string(38) "shina_12_00_20_solid_star_ai_standart_"
  ["~CODE"]=>
  string(38) "shina_12_00_20_solid_star_ai_standart_"
  ["EXTERNAL_ID"]=>
  string(6) "139556"
  ["~EXTERNAL_ID"]=>
  string(6) "139556"
  ["IBLOCK_TYPE_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["~IBLOCK_TYPE_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["IBLOCK_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["~IBLOCK_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["IBLOCK_CODE"]=>
  string(0) ""
  ["~IBLOCK_CODE"]=>
  string(0) ""
  ["IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
  NULL
  ["~IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
  NULL
  ["LID"]=>
  string(2) "s1"
  ["~LID"]=>
  string(2) "s1"
  ["BRAND_NAME"]=>
  string(10) "SOLID STAR"
  ["IMG_PATH"]=>
  string(55) "/upload/iblock/b2e/b2eee3465276081894f0397eed56a8b8.jpg"
 }
 [136247]=>
 array(64) {
  ["ID"]=>
  string(6) "136247"
  ["~ID"]=>
  string(6) "136247"
  ["NAME"]=>
  string(40) "Шина 12.00-20 Galaxy Yardmaster SDS"
  ["~NAME"]=>
  string(40) "Шина 12.00-20 Galaxy Yardmaster SDS"
  ["DETAIL_PAGE_URL"]=>
  string(72) "/catalog/tselnolitye-shiny-elastik/shina_12_00_20_galaxy_yardmaster_sds/"
  ["~DETAIL_PAGE_URL"]=>
  string(72) "/catalog/tselnolitye-shiny-elastik/shina_12_00_20_galaxy_yardmaster_sds/"
  ["PROPERTY_MODEL_VALUE"]=>
  string(14) "Yardmaster SDS"
  ["~PROPERTY_MODEL_VALUE"]=>
  string(14) "Yardmaster SDS"
  ["PROPERTY_MODEL_VALUE_ID"]=>
  string(8) "136247:2"
  ["~PROPERTY_MODEL_VALUE_ID"]=>
  string(8) "136247:2"
  ["PROPERTY_MODEL_ID_VALUE"]=>
  string(5) "87607"
  ["~PROPERTY_MODEL_ID_VALUE"]=>
  string(5) "87607"
  ["PROPERTY_MODEL_ID_VALUE_ID"]=>
  string(9) "136247:11"
  ["~PROPERTY_MODEL_ID_VALUE_ID"]=>
  string(9) "136247:11"
  ["PROPERTY_BRAND_VALUE"]=>
  string(3) "492"
  ["~PROPERTY_BRAND_VALUE"]=>
  string(3) "492"
  ["PROPERTY_BRAND_VALUE_ID"]=>
  string(8) "136247:1"
  ["~PROPERTY_BRAND_VALUE_ID"]=>
  string(8) "136247:1"
  ["PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE"]=>
  string(7) "0136247"
  ["~PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE"]=>
  string(7) "0136247"
  ["PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE_ID"]=>
  string(9) "136247:12"
  ["~PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE_ID"]=>
  string(9) "136247:12"
  ["PROPERTY_DIAMETR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["PROPERTY_DIAMETR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "498"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "498"
  ["PROPERTY_DIAMETR_VALUE_ID"]=>
  string(8) "136247:5"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_VALUE_ID"]=>
  string(8) "136247:5"
  ["PROPERTY_PR_VALUE"]=>
  NULL
  ["~PROPERTY_PR_VALUE"]=>
  NULL
  ["PROPERTY_PR_ENUM_ID"]=>
  NULL
  ["~PROPERTY_PR_ENUM_ID"]=>
  NULL
  ["PROPERTY_PR_VALUE_ID"]=>
  string(9) "136247:10"
  ["~PROPERTY_PR_VALUE_ID"]=>
  string(9) "136247:10"
  ["PROPERTY_PRICE_VALUE"]=>
  string(6) "193390"
  ["~PROPERTY_PRICE_VALUE"]=>
  string(6) "193390"
  ["PROPERTY_PRICE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "136247:14"
  ["~PROPERTY_PRICE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "136247:14"
  ["PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE"]=>
  string(8) "12.00-20"
  ["~PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE"]=>
  string(8) "12.00-20"
  ["PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "136247:16"
  ["~PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "136247:16"
  ["IBLOCK_SECTION_ID"]=>
  string(4) "7643"
  ["~IBLOCK_SECTION_ID"]=>
  string(4) "7643"
  ["LANG_DIR"]=>
  string(1) "/"
  ["~LANG_DIR"]=>
  string(1) "/"
  ["SORT"]=>
  string(6) "193390"
  ["~SORT"]=>
  string(6) "193390"
  ["CODE"]=>
  string(36) "shina_12_00_20_galaxy_yardmaster_sds"
  ["~CODE"]=>
  string(36) "shina_12_00_20_galaxy_yardmaster_sds"
  ["EXTERNAL_ID"]=>
  string(6) "136247"
  ["~EXTERNAL_ID"]=>
  string(6) "136247"
  ["IBLOCK_TYPE_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["~IBLOCK_TYPE_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["IBLOCK_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["~IBLOCK_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["IBLOCK_CODE"]=>
  string(0) ""
  ["~IBLOCK_CODE"]=>
  string(0) ""
  ["IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
  NULL
  ["~IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
  NULL
  ["LID"]=>
  string(2) "s1"
  ["~LID"]=>
  string(2) "s1"
  ["BRAND_NAME"]=>
  string(6) "Galaxy"
  ["IMG_PATH"]=>
  string(55) "/upload/iblock/04c/04cf5df6a9c4048dc5791b32bfd93f60.jpg"
 }
 [171474]=>
 array(64) {
  ["ID"]=>
  string(6) "171474"
  ["~ID"]=>
  string(6) "171474"
  ["NAME"]=>
  string(59) "Шина 12.00-20 ("8.00) Continental CSE Robust SC20"
  ["~NAME"]=>
  string(54) "Шина 12.00-20 ("8.00) Continental CSE Robust SC20"
  ["DETAIL_PAGE_URL"]=>
  string(88) "/catalog/tselnolitye-shiny-elastik/shina_12_00_20_quot_8_00_continental_cse_robust_sc20/"
  ["~DETAIL_PAGE_URL"]=>
  string(88) "/catalog/tselnolitye-shiny-elastik/shina_12_00_20_quot_8_00_continental_cse_robust_sc20/"
  ["PROPERTY_MODEL_VALUE"]=>
  string(15) "CSE ROBUST SC20"
  ["~PROPERTY_MODEL_VALUE"]=>
  string(15) "CSE ROBUST SC20"
  ["PROPERTY_MODEL_VALUE_ID"]=>
  string(8) "171474:2"
  ["~PROPERTY_MODEL_VALUE_ID"]=>
  string(8) "171474:2"
  ["PROPERTY_MODEL_ID_VALUE"]=>
  string(5) "83298"
  ["~PROPERTY_MODEL_ID_VALUE"]=>
  string(5) "83298"
  ["PROPERTY_MODEL_ID_VALUE_ID"]=>
  string(9) "171474:11"
  ["~PROPERTY_MODEL_ID_VALUE_ID"]=>
  string(9) "171474:11"
  ["PROPERTY_BRAND_VALUE"]=>
  string(3) "454"
  ["~PROPERTY_BRAND_VALUE"]=>
  string(3) "454"
  ["PROPERTY_BRAND_VALUE_ID"]=>
  string(8) "171474:1"
  ["~PROPERTY_BRAND_VALUE_ID"]=>
  string(8) "171474:1"
  ["PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE"]=>
  string(7) "0171474"
  ["~PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE"]=>
  string(7) "0171474"
  ["PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE_ID"]=>
  string(9) "171474:12"
  ["~PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE_ID"]=>
  string(9) "171474:12"
  ["PROPERTY_DIAMETR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["PROPERTY_DIAMETR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "498"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "498"
  ["PROPERTY_DIAMETR_VALUE_ID"]=>
  string(8) "171474:5"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_VALUE_ID"]=>
  string(8) "171474:5"
  ["PROPERTY_PR_VALUE"]=>
  NULL
  ["~PROPERTY_PR_VALUE"]=>
  NULL
  ["PROPERTY_PR_ENUM_ID"]=>
  NULL
  ["~PROPERTY_PR_ENUM_ID"]=>
  NULL
  ["PROPERTY_PR_VALUE_ID"]=>
  string(9) "171474:10"
  ["~PROPERTY_PR_VALUE_ID"]=>
  string(9) "171474:10"
  ["PROPERTY_PRICE_VALUE"]=>
  string(6) "256930"
  ["~PROPERTY_PRICE_VALUE"]=>
  string(6) "256930"
  ["PROPERTY_PRICE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "171474:14"
  ["~PROPERTY_PRICE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "171474:14"
  ["PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE"]=>
  string(8) "12.00-20"
  ["~PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE"]=>
  string(8) "12.00-20"
  ["PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "171474:16"
  ["~PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "171474:16"
  ["IBLOCK_SECTION_ID"]=>
  string(4) "7643"
  ["~IBLOCK_SECTION_ID"]=>
  string(4) "7643"
  ["LANG_DIR"]=>
  string(1) "/"
  ["~LANG_DIR"]=>
  string(1) "/"
  ["SORT"]=>
  string(6) "256930"
  ["~SORT"]=>
  string(6) "256930"
  ["CODE"]=>
  string(52) "shina_12_00_20_quot_8_00_continental_cse_robust_sc20"
  ["~CODE"]=>
  string(52) "shina_12_00_20_quot_8_00_continental_cse_robust_sc20"
  ["EXTERNAL_ID"]=>
  string(6) "171474"
  ["~EXTERNAL_ID"]=>
  string(6) "171474"
  ["IBLOCK_TYPE_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["~IBLOCK_TYPE_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["IBLOCK_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["~IBLOCK_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["IBLOCK_CODE"]=>
  string(0) ""
  ["~IBLOCK_CODE"]=>
  string(0) ""
  ["IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
  NULL
  ["~IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
  NULL
  ["LID"]=>
  string(2) "s1"
  ["~LID"]=>
  string(2) "s1"
  ["BRAND_NAME"]=>
  string(11) "Continental"
  ["IMG_PATH"]=>
  string(55) "/upload/iblock/730/73056c5af3daa7bd0bcbeb34434889d9.jpg"
 }
 [95567]=>
 array(64) {
  ["ID"]=>
  string(5) "95567"
  ["~ID"]=>
  string(5) "95567"
  ["NAME"]=>
  string(43) "Шина 12.00-20 20PR Trelleborg T900 TTF"
  ["~NAME"]=>
  string(43) "Шина 12.00-20 20PR Trelleborg T900 TTF"
  ["DETAIL_PAGE_URL"]=>
  string(63) "/catalog/frontalnye-pogruzchiki/_12_00_20_20pr_trelleborg_t900/"
  ["~DETAIL_PAGE_URL"]=>
  string(63) "/catalog/frontalnye-pogruzchiki/_12_00_20_20pr_trelleborg_t900/"
  ["PROPERTY_MODEL_VALUE"]=>
  string(5) "T-900"
  ["~PROPERTY_MODEL_VALUE"]=>
  string(5) "T-900"
  ["PROPERTY_MODEL_VALUE_ID"]=>
  string(7) "95567:2"
  ["~PROPERTY_MODEL_VALUE_ID"]=>
  string(7) "95567:2"
  ["PROPERTY_MODEL_ID_VALUE"]=>
  string(5) "85821"
  ["~PROPERTY_MODEL_ID_VALUE"]=>
  string(5) "85821"
  ["PROPERTY_MODEL_ID_VALUE_ID"]=>
  string(8) "95567:11"
  ["~PROPERTY_MODEL_ID_VALUE_ID"]=>
  string(8) "95567:11"
  ["PROPERTY_BRAND_VALUE"]=>
  string(3) "660"
  ["~PROPERTY_BRAND_VALUE"]=>
  string(3) "660"
  ["PROPERTY_BRAND_VALUE_ID"]=>
  string(7) "95567:1"
  ["~PROPERTY_BRAND_VALUE_ID"]=>
  string(7) "95567:1"
  ["PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE"]=>
  string(7) "0095567"
  ["~PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE"]=>
  string(7) "0095567"
  ["PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE_ID"]=>
  string(8) "95567:12"
  ["~PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE_ID"]=>
  string(8) "95567:12"
  ["PROPERTY_DIAMETR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["PROPERTY_DIAMETR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "498"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "498"
  ["PROPERTY_DIAMETR_VALUE_ID"]=>
  string(7) "95567:5"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_VALUE_ID"]=>
  string(7) "95567:5"
  ["PROPERTY_PR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["~PROPERTY_PR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["PROPERTY_PR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "610"
  ["~PROPERTY_PR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "610"
  ["PROPERTY_PR_VALUE_ID"]=>
  string(8) "95567:10"
  ["~PROPERTY_PR_VALUE_ID"]=>
  string(8) "95567:10"
  ["PROPERTY_PRICE_VALUE"]=>
  NULL
  ["~PROPERTY_PRICE_VALUE"]=>
  NULL
  ["PROPERTY_PRICE_VALUE_ID"]=>
  string(8) "95567:14"
  ["~PROPERTY_PRICE_VALUE_ID"]=>
  string(8) "95567:14"
  ["PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE"]=>
  string(8) "12.00-20"
  ["~PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE"]=>
  string(8) "12.00-20"
  ["PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE_ID"]=>
  string(8) "95567:16"
  ["~PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE_ID"]=>
  string(8) "95567:16"
  ["IBLOCK_SECTION_ID"]=>
  string(4) "7645"
  ["~IBLOCK_SECTION_ID"]=>
  string(4) "7645"
  ["LANG_DIR"]=>
  string(1) "/"
  ["~LANG_DIR"]=>
  string(1) "/"
  ["SORT"]=>
  string(7) "9999999"
  ["~SORT"]=>
  string(7) "9999999"
  ["CODE"]=>
  string(30) "_12_00_20_20pr_trelleborg_t900"
  ["~CODE"]=>
  string(30) "_12_00_20_20pr_trelleborg_t900"
  ["EXTERNAL_ID"]=>
  string(5) "95567"
  ["~EXTERNAL_ID"]=>
  string(5) "95567"
  ["IBLOCK_TYPE_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["~IBLOCK_TYPE_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["IBLOCK_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["~IBLOCK_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["IBLOCK_CODE"]=>
  string(0) ""
  ["~IBLOCK_CODE"]=>
  string(0) ""
  ["IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
  NULL
  ["~IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
  NULL
  ["LID"]=>
  string(2) "s1"
  ["~LID"]=>
  string(2) "s1"
  ["BRAND_NAME"]=>
  string(10) "Trelleborg"
  ["IMG_PATH"]=>
  string(55) "/upload/iblock/8b4/8b4bcdc83c9f44f1826bccd4e30030fe.jpg"
 }
 [95956]=>
 array(64) {
  ["ID"]=>
  string(5) "95956"
  ["~ID"]=>
  string(5) "95956"
  ["NAME"]=>
  string(47) "Шина 12.00-20 20PR West Lake CL736 E-3 TTF"
  ["~NAME"]=>
  string(47) "Шина 12.00-20 20PR West Lake CL736 E-3 TTF"
  ["DETAIL_PAGE_URL"]=>
  string(67) "/catalog/frontalnye-pogruzchiki/_12_00_20_20pr_west_lake_cl736_ttf/"
  ["~DETAIL_PAGE_URL"]=>
  string(67) "/catalog/frontalnye-pogruzchiki/_12_00_20_20pr_west_lake_cl736_ttf/"
  ["PROPERTY_MODEL_VALUE"]=>
  string(5) "CL736"
  ["~PROPERTY_MODEL_VALUE"]=>
  string(5) "CL736"
  ["PROPERTY_MODEL_VALUE_ID"]=>
  string(7) "95956:2"
  ["~PROPERTY_MODEL_VALUE_ID"]=>
  string(7) "95956:2"
  ["PROPERTY_MODEL_ID_VALUE"]=>
  string(5) "85832"
  ["~PROPERTY_MODEL_ID_VALUE"]=>
  string(5) "85832"
  ["PROPERTY_MODEL_ID_VALUE_ID"]=>
  string(8) "95956:11"
  ["~PROPERTY_MODEL_ID_VALUE_ID"]=>
  string(8) "95956:11"
  ["PROPERTY_BRAND_VALUE"]=>
  string(3) "677"
  ["~PROPERTY_BRAND_VALUE"]=>
  string(3) "677"
  ["PROPERTY_BRAND_VALUE_ID"]=>
  string(7) "95956:1"
  ["~PROPERTY_BRAND_VALUE_ID"]=>
  string(7) "95956:1"
  ["PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE"]=>
  string(7) "0095956"
  ["~PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE"]=>
  string(7) "0095956"
  ["PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE_ID"]=>
  string(8) "95956:12"
  ["~PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE_ID"]=>
  string(8) "95956:12"
  ["PROPERTY_DIAMETR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["PROPERTY_DIAMETR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "498"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "498"
  ["PROPERTY_DIAMETR_VALUE_ID"]=>
  string(7) "95956:5"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_VALUE_ID"]=>
  string(7) "95956:5"
  ["PROPERTY_PR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["~PROPERTY_PR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["PROPERTY_PR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "610"
  ["~PROPERTY_PR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "610"
  ["PROPERTY_PR_VALUE_ID"]=>
  string(8) "95956:10"
  ["~PROPERTY_PR_VALUE_ID"]=>
  string(8) "95956:10"
  ["PROPERTY_PRICE_VALUE"]=>
  NULL
  ["~PROPERTY_PRICE_VALUE"]=>
  NULL
  ["PROPERTY_PRICE_VALUE_ID"]=>
  string(8) "95956:14"
  ["~PROPERTY_PRICE_VALUE_ID"]=>
  string(8) "95956:14"
  ["PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE"]=>
  string(8) "12.00-20"
  ["~PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE"]=>
  string(8) "12.00-20"
  ["PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE_ID"]=>
  string(8) "95956:16"
  ["~PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE_ID"]=>
  string(8) "95956:16"
  ["IBLOCK_SECTION_ID"]=>
  string(4) "7645"
  ["~IBLOCK_SECTION_ID"]=>
  string(4) "7645"
  ["LANG_DIR"]=>
  string(1) "/"
  ["~LANG_DIR"]=>
  string(1) "/"
  ["SORT"]=>
  string(7) "9999999"
  ["~SORT"]=>
  string(7) "9999999"
  ["CODE"]=>
  string(34) "_12_00_20_20pr_west_lake_cl736_ttf"
  ["~CODE"]=>
  string(34) "_12_00_20_20pr_west_lake_cl736_ttf"
  ["EXTERNAL_ID"]=>
  string(5) "95956"
  ["~EXTERNAL_ID"]=>
  string(5) "95956"
  ["IBLOCK_TYPE_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["~IBLOCK_TYPE_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["IBLOCK_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["~IBLOCK_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["IBLOCK_CODE"]=>
  string(0) ""
  ["~IBLOCK_CODE"]=>
  string(0) ""
  ["IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
  NULL
  ["~IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
  NULL
  ["LID"]=>
  string(2) "s1"
  ["~LID"]=>
  string(2) "s1"
  ["BRAND_NAME"]=>
  string(9) "West Lake"
  ["IMG_PATH"]=>
  string(55) "/upload/iblock/0c3/0c382ce3d840620ddbee54cfaf3090e4.jpg"
 }
 [96411]=>
 array(64) {
  ["ID"]=>
  string(5) "96411"
  ["~ID"]=>
  string(5) "96411"
  ["NAME"]=>
  string(42) "Шина 12.00-20 20PR West Lake CL626 TT"
  ["~NAME"]=>
  string(42) "Шина 12.00-20 20PR West Lake CL626 TT"
  ["DETAIL_PAGE_URL"]=>
  string(66) "/catalog/frontalnye-pogruzchiki/_12_00_20_20pr_west_lake_cl626_tt/"
  ["~DETAIL_PAGE_URL"]=>
  string(66) "/catalog/frontalnye-pogruzchiki/_12_00_20_20pr_west_lake_cl626_tt/"
  ["PROPERTY_MODEL_VALUE"]=>
  string(5) "CL626"
  ["~PROPERTY_MODEL_VALUE"]=>
  string(5) "CL626"
  ["PROPERTY_MODEL_VALUE_ID"]=>
  string(7) "96411:2"
  ["~PROPERTY_MODEL_VALUE_ID"]=>
  string(7) "96411:2"
  ["PROPERTY_MODEL_ID_VALUE"]=>
  string(5) "86066"
  ["~PROPERTY_MODEL_ID_VALUE"]=>
  string(5) "86066"
  ["PROPERTY_MODEL_ID_VALUE_ID"]=>
  string(8) "96411:11"
  ["~PROPERTY_MODEL_ID_VALUE_ID"]=>
  string(8) "96411:11"
  ["PROPERTY_BRAND_VALUE"]=>
  string(3) "677"
  ["~PROPERTY_BRAND_VALUE"]=>
  string(3) "677"
  ["PROPERTY_BRAND_VALUE_ID"]=>
  string(7) "96411:1"
  ["~PROPERTY_BRAND_VALUE_ID"]=>
  string(7) "96411:1"
  ["PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE"]=>
  string(7) "0096411"
  ["~PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE"]=>
  string(7) "0096411"
  ["PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE_ID"]=>
  string(8) "96411:12"
  ["~PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE_ID"]=>
  string(8) "96411:12"
  ["PROPERTY_DIAMETR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["PROPERTY_DIAMETR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "498"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "498"
  ["PROPERTY_DIAMETR_VALUE_ID"]=>
  string(7) "96411:5"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_VALUE_ID"]=>
  string(7) "96411:5"
  ["PROPERTY_PR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["~PROPERTY_PR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["PROPERTY_PR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "610"
  ["~PROPERTY_PR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "610"
  ["PROPERTY_PR_VALUE_ID"]=>
  string(8) "96411:10"
  ["~PROPERTY_PR_VALUE_ID"]=>
  string(8) "96411:10"
  ["PROPERTY_PRICE_VALUE"]=>
  string(1) "0"
  ["~PROPERTY_PRICE_VALUE"]=>
  string(1) "0"
  ["PROPERTY_PRICE_VALUE_ID"]=>
  string(8) "96411:14"
  ["~PROPERTY_PRICE_VALUE_ID"]=>
  string(8) "96411:14"
  ["PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE"]=>
  string(8) "12.00-20"
  ["~PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE"]=>
  string(8) "12.00-20"
  ["PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE_ID"]=>
  string(8) "96411:16"
  ["~PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE_ID"]=>
  string(8) "96411:16"
  ["IBLOCK_SECTION_ID"]=>
  string(4) "7645"
  ["~IBLOCK_SECTION_ID"]=>
  string(4) "7645"
  ["LANG_DIR"]=>
  string(1) "/"
  ["~LANG_DIR"]=>
  string(1) "/"
  ["SORT"]=>
  string(7) "9999999"
  ["~SORT"]=>
  string(7) "9999999"
  ["CODE"]=>
  string(33) "_12_00_20_20pr_west_lake_cl626_tt"
  ["~CODE"]=>
  string(33) "_12_00_20_20pr_west_lake_cl626_tt"
  ["EXTERNAL_ID"]=>
  string(5) "96411"
  ["~EXTERNAL_ID"]=>
  string(5) "96411"
  ["IBLOCK_TYPE_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["~IBLOCK_TYPE_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["IBLOCK_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["~IBLOCK_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["IBLOCK_CODE"]=>
  string(0) ""
  ["~IBLOCK_CODE"]=>
  string(0) ""
  ["IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
  NULL
  ["~IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
  NULL
  ["LID"]=>
  string(2) "s1"
  ["~LID"]=>
  string(2) "s1"
  ["BRAND_NAME"]=>
  string(9) "West Lake"
  ["IMG_PATH"]=>
  string(55) "/upload/iblock/fb8/fb8fcfb165db26e6c96e5b1dc454984f.jpg"
 }
 [102253]=>
 array(64) {
  ["ID"]=>
  string(6) "102253"
  ["~ID"]=>
  string(6) "102253"
  ["NAME"]=>
  string(50) "Шина 12.00R20 165A1 Michelin X MINE D2 L-5R TT"
  ["~NAME"]=>
  string(50) "Шина 12.00R20 165A1 Michelin X MINE D2 L-5R TT"
  ["DETAIL_PAGE_URL"]=>
  string(68) "/catalog/frontalnye-pogruzchiki/_12_00r20_michelin_x_mine_d2_l5r_tt/"
  ["~DETAIL_PAGE_URL"]=>
  string(68) "/catalog/frontalnye-pogruzchiki/_12_00r20_michelin_x_mine_d2_l5r_tt/"
  ["PROPERTY_MODEL_VALUE"]=>
  string(9) "X MINE D2"
  ["~PROPERTY_MODEL_VALUE"]=>
  string(9) "X MINE D2"
  ["PROPERTY_MODEL_VALUE_ID"]=>
  string(8) "102253:2"
  ["~PROPERTY_MODEL_VALUE_ID"]=>
  string(8) "102253:2"
  ["PROPERTY_MODEL_ID_VALUE"]=>
  string(5) "83827"
  ["~PROPERTY_MODEL_ID_VALUE"]=>
  string(5) "83827"
  ["PROPERTY_MODEL_ID_VALUE_ID"]=>
  string(9) "102253:11"
  ["~PROPERTY_MODEL_ID_VALUE_ID"]=>
  string(9) "102253:11"
  ["PROPERTY_BRAND_VALUE"]=>
  string(3) "575"
  ["~PROPERTY_BRAND_VALUE"]=>
  string(3) "575"
  ["PROPERTY_BRAND_VALUE_ID"]=>
  string(8) "102253:1"
  ["~PROPERTY_BRAND_VALUE_ID"]=>
  string(8) "102253:1"
  ["PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE"]=>
  string(7) "0102253"
  ["~PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE"]=>
  string(7) "0102253"
  ["PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE_ID"]=>
  string(9) "102253:12"
  ["~PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE_ID"]=>
  string(9) "102253:12"
  ["PROPERTY_DIAMETR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["PROPERTY_DIAMETR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "498"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "498"
  ["PROPERTY_DIAMETR_VALUE_ID"]=>
  string(8) "102253:5"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_VALUE_ID"]=>
  string(8) "102253:5"
  ["PROPERTY_PR_VALUE"]=>
  NULL
  ["~PROPERTY_PR_VALUE"]=>
  NULL
  ["PROPERTY_PR_ENUM_ID"]=>
  NULL
  ["~PROPERTY_PR_ENUM_ID"]=>
  NULL
  ["PROPERTY_PR_VALUE_ID"]=>
  string(9) "102253:10"
  ["~PROPERTY_PR_VALUE_ID"]=>
  string(9) "102253:10"
  ["PROPERTY_PRICE_VALUE"]=>
  NULL
  ["~PROPERTY_PRICE_VALUE"]=>
  NULL
  ["PROPERTY_PRICE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "102253:14"
  ["~PROPERTY_PRICE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "102253:14"
  ["PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE"]=>
  string(8) "12.00R20"
  ["~PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE"]=>
  string(8) "12.00R20"
  ["PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "102253:16"
  ["~PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "102253:16"
  ["IBLOCK_SECTION_ID"]=>
  string(4) "7645"
  ["~IBLOCK_SECTION_ID"]=>
  string(4) "7645"
  ["LANG_DIR"]=>
  string(1) "/"
  ["~LANG_DIR"]=>
  string(1) "/"
  ["SORT"]=>
  string(7) "9999999"
  ["~SORT"]=>
  string(7) "9999999"
  ["CODE"]=>
  string(35) "_12_00r20_michelin_x_mine_d2_l5r_tt"
  ["~CODE"]=>
  string(35) "_12_00r20_michelin_x_mine_d2_l5r_tt"
  ["EXTERNAL_ID"]=>
  string(6) "102253"
  ["~EXTERNAL_ID"]=>
  string(6) "102253"
  ["IBLOCK_TYPE_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["~IBLOCK_TYPE_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["IBLOCK_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["~IBLOCK_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["IBLOCK_CODE"]=>
  string(0) ""
  ["~IBLOCK_CODE"]=>
  string(0) ""
  ["IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
  NULL
  ["~IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
  NULL
  ["LID"]=>
  string(2) "s1"
  ["~LID"]=>
  string(2) "s1"
  ["BRAND_NAME"]=>
  string(8) "Michelin"
  ["IMG_PATH"]=>
  string(55) "/upload/iblock/bb9/bb90bb98a9ae4e5d7bd0461dd87f6a8b.jpg"
 }
 [114966]=>
 array(64) {
  ["ID"]=>
  string(6) "114966"
  ["~ID"]=>
  string(6) "114966"
  ["NAME"]=>
  string(39) "Шина 12.00-20 24PR Marcher W-9B TT"
  ["~NAME"]=>
  string(39) "Шина 12.00-20 24PR Marcher W-9B TT"
  ["DETAIL_PAGE_URL"]=>
  string(63) "/catalog/frontalnye-pogruzchiki/_12_00_20_24pr_marcher_w_9b_tt/"
  ["~DETAIL_PAGE_URL"]=>
  string(63) "/catalog/frontalnye-pogruzchiki/_12_00_20_24pr_marcher_w_9b_tt/"
  ["PROPERTY_MODEL_VALUE"]=>
  string(4) "W-9B"
  ["~PROPERTY_MODEL_VALUE"]=>
  string(4) "W-9B"
  ["PROPERTY_MODEL_VALUE_ID"]=>
  string(8) "114966:2"
  ["~PROPERTY_MODEL_VALUE_ID"]=>
  string(8) "114966:2"
  ["PROPERTY_MODEL_ID_VALUE"]=>
  string(5) "87070"
  ["~PROPERTY_MODEL_ID_VALUE"]=>
  string(5) "87070"
  ["PROPERTY_MODEL_ID_VALUE_ID"]=>
  string(9) "114966:11"
  ["~PROPERTY_MODEL_ID_VALUE_ID"]=>
  string(9) "114966:11"
  ["PROPERTY_BRAND_VALUE"]=>
  string(3) "566"
  ["~PROPERTY_BRAND_VALUE"]=>
  string(3) "566"
  ["PROPERTY_BRAND_VALUE_ID"]=>
  string(8) "114966:1"
  ["~PROPERTY_BRAND_VALUE_ID"]=>
  string(8) "114966:1"
  ["PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE"]=>
  string(7) "0114966"
  ["~PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE"]=>
  string(7) "0114966"
  ["PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE_ID"]=>
  string(9) "114966:12"
  ["~PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE_ID"]=>
  string(9) "114966:12"
  ["PROPERTY_DIAMETR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["PROPERTY_DIAMETR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "498"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "498"
  ["PROPERTY_DIAMETR_VALUE_ID"]=>
  string(8) "114966:5"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_VALUE_ID"]=>
  string(8) "114966:5"
  ["PROPERTY_PR_VALUE"]=>
  string(2) "24"
  ["~PROPERTY_PR_VALUE"]=>
  string(2) "24"
  ["PROPERTY_PR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "613"
  ["~PROPERTY_PR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "613"
  ["PROPERTY_PR_VALUE_ID"]=>
  string(9) "114966:10"
  ["~PROPERTY_PR_VALUE_ID"]=>
  string(9) "114966:10"
  ["PROPERTY_PRICE_VALUE"]=>
  string(1) "0"
  ["~PROPERTY_PRICE_VALUE"]=>
  string(1) "0"
  ["PROPERTY_PRICE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "114966:14"
  ["~PROPERTY_PRICE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "114966:14"
  ["PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE"]=>
  string(8) "12.00-20"
  ["~PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE"]=>
  string(8) "12.00-20"
  ["PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "114966:16"
  ["~PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "114966:16"
  ["IBLOCK_SECTION_ID"]=>
  string(4) "7645"
  ["~IBLOCK_SECTION_ID"]=>
  string(4) "7645"
  ["LANG_DIR"]=>
  string(1) "/"
  ["~LANG_DIR"]=>
  string(1) "/"
  ["SORT"]=>
  string(7) "9999999"
  ["~SORT"]=>
  string(7) "9999999"
  ["CODE"]=>
  string(30) "_12_00_20_24pr_marcher_w_9b_tt"
  ["~CODE"]=>
  string(30) "_12_00_20_24pr_marcher_w_9b_tt"
  ["EXTERNAL_ID"]=>
  string(6) "114966"
  ["~EXTERNAL_ID"]=>
  string(6) "114966"
  ["IBLOCK_TYPE_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["~IBLOCK_TYPE_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["IBLOCK_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["~IBLOCK_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["IBLOCK_CODE"]=>
  string(0) ""
  ["~IBLOCK_CODE"]=>
  string(0) ""
  ["IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
  NULL
  ["~IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
  NULL
  ["LID"]=>
  string(2) "s1"
  ["~LID"]=>
  string(2) "s1"
  ["BRAND_NAME"]=>
  string(7) "Marcher"
  ["IMG_PATH"]=>
  string(55) "/upload/iblock/4f6/4f6ee25abd6dcd1124ac27bbbf41c35e.jpg"
 }
 [121172]=>
 array(64) {
  ["ID"]=>
  string(6) "121172"
  ["~ID"]=>
  string(6) "121172"
  ["NAME"]=>
  string(43) "Шина 12.00-20 20PR West Lake CL626 TTF"
  ["~NAME"]=>
  string(43) "Шина 12.00-20 20PR West Lake CL626 TTF"
  ["DETAIL_PAGE_URL"]=>
  string(67) "/catalog/frontalnye-pogruzchiki/_12_00_20_20pr_west_lake_cl626_ttf/"
  ["~DETAIL_PAGE_URL"]=>
  string(67) "/catalog/frontalnye-pogruzchiki/_12_00_20_20pr_west_lake_cl626_ttf/"
  ["PROPERTY_MODEL_VALUE"]=>
  string(5) "CL626"
  ["~PROPERTY_MODEL_VALUE"]=>
  string(5) "CL626"
  ["PROPERTY_MODEL_VALUE_ID"]=>
  string(8) "121172:2"
  ["~PROPERTY_MODEL_VALUE_ID"]=>
  string(8) "121172:2"
  ["PROPERTY_MODEL_ID_VALUE"]=>
  string(5) "86066"
  ["~PROPERTY_MODEL_ID_VALUE"]=>
  string(5) "86066"
  ["PROPERTY_MODEL_ID_VALUE_ID"]=>
  string(9) "121172:11"
  ["~PROPERTY_MODEL_ID_VALUE_ID"]=>
  string(9) "121172:11"
  ["PROPERTY_BRAND_VALUE"]=>
  string(3) "677"
  ["~PROPERTY_BRAND_VALUE"]=>
  string(3) "677"
  ["PROPERTY_BRAND_VALUE_ID"]=>
  string(8) "121172:1"
  ["~PROPERTY_BRAND_VALUE_ID"]=>
  string(8) "121172:1"
  ["PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE"]=>
  string(7) "0121172"
  ["~PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE"]=>
  string(7) "0121172"
  ["PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE_ID"]=>
  string(9) "121172:12"
  ["~PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE_ID"]=>
  string(9) "121172:12"
  ["PROPERTY_DIAMETR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["PROPERTY_DIAMETR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "498"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "498"
  ["PROPERTY_DIAMETR_VALUE_ID"]=>
  string(8) "121172:5"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_VALUE_ID"]=>
  string(8) "121172:5"
  ["PROPERTY_PR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["~PROPERTY_PR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["PROPERTY_PR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "610"
  ["~PROPERTY_PR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "610"
  ["PROPERTY_PR_VALUE_ID"]=>
  string(9) "121172:10"
  ["~PROPERTY_PR_VALUE_ID"]=>
  string(9) "121172:10"
  ["PROPERTY_PRICE_VALUE"]=>
  string(1) "0"
  ["~PROPERTY_PRICE_VALUE"]=>
  string(1) "0"
  ["PROPERTY_PRICE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "121172:14"
  ["~PROPERTY_PRICE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "121172:14"
  ["PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE"]=>
  string(8) "12.00-20"
  ["~PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE"]=>
  string(8) "12.00-20"
  ["PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "121172:16"
  ["~PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "121172:16"
  ["IBLOCK_SECTION_ID"]=>
  string(4) "7645"
  ["~IBLOCK_SECTION_ID"]=>
  string(4) "7645"
  ["LANG_DIR"]=>
  string(1) "/"
  ["~LANG_DIR"]=>
  string(1) "/"
  ["SORT"]=>
  string(7) "9999999"
  ["~SORT"]=>
  string(7) "9999999"
  ["CODE"]=>
  string(34) "_12_00_20_20pr_west_lake_cl626_ttf"
  ["~CODE"]=>
  string(34) "_12_00_20_20pr_west_lake_cl626_ttf"
  ["EXTERNAL_ID"]=>
  string(6) "121172"
  ["~EXTERNAL_ID"]=>
  string(6) "121172"
  ["IBLOCK_TYPE_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["~IBLOCK_TYPE_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["IBLOCK_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["~IBLOCK_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["IBLOCK_CODE"]=>
  string(0) ""
  ["~IBLOCK_CODE"]=>
  string(0) ""
  ["IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
  NULL
  ["~IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
  NULL
  ["LID"]=>
  string(2) "s1"
  ["~LID"]=>
  string(2) "s1"
  ["BRAND_NAME"]=>
  string(9) "West Lake"
  ["IMG_PATH"]=>
  string(55) "/upload/iblock/fb8/fb8fcfb165db26e6c96e5b1dc454984f.jpg"
 }
 [132298]=>
 array(64) {
  ["ID"]=>
  string(6) "132298"
  ["~ID"]=>
  string(6) "132298"
  ["NAME"]=>
  string(46) "Шина 12.00R20 176A5 Maxam MS407 IND-4 TTF"
  ["~NAME"]=>
  string(46) "Шина 12.00R20 176A5 Maxam MS407 IND-4 TTF"
  ["DETAIL_PAGE_URL"]=>
  string(69) "/catalog/frontalnye-pogruzchiki/shina_12_00r20_176a5_maxam_ms407_ttf/"
  ["~DETAIL_PAGE_URL"]=>
  string(69) "/catalog/frontalnye-pogruzchiki/shina_12_00r20_176a5_maxam_ms407_ttf/"
  ["PROPERTY_MODEL_VALUE"]=>
  string(5) "MS407"
  ["~PROPERTY_MODEL_VALUE"]=>
  string(5) "MS407"
  ["PROPERTY_MODEL_VALUE_ID"]=>
  string(8) "132298:2"
  ["~PROPERTY_MODEL_VALUE_ID"]=>
  string(8) "132298:2"
  ["PROPERTY_MODEL_ID_VALUE"]=>
  string(6) "132278"
  ["~PROPERTY_MODEL_ID_VALUE"]=>
  string(6) "132278"
  ["PROPERTY_MODEL_ID_VALUE_ID"]=>
  string(9) "132298:11"
  ["~PROPERTY_MODEL_ID_VALUE_ID"]=>
  string(9) "132298:11"
  ["PROPERTY_BRAND_VALUE"]=>
  string(6) "114789"
  ["~PROPERTY_BRAND_VALUE"]=>
  string(6) "114789"
  ["PROPERTY_BRAND_VALUE_ID"]=>
  string(8) "132298:1"
  ["~PROPERTY_BRAND_VALUE_ID"]=>
  string(8) "132298:1"
  ["PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE"]=>
  string(7) "0132298"
  ["~PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE"]=>
  string(7) "0132298"
  ["PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE_ID"]=>
  string(9) "132298:12"
  ["~PROPERTY_ARTNUMBER_VALUE_ID"]=>
  string(9) "132298:12"
  ["PROPERTY_DIAMETR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_VALUE"]=>
  string(2) "20"
  ["PROPERTY_DIAMETR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "498"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_ENUM_ID"]=>
  string(3) "498"
  ["PROPERTY_DIAMETR_VALUE_ID"]=>
  string(8) "132298:5"
  ["~PROPERTY_DIAMETR_VALUE_ID"]=>
  string(8) "132298:5"
  ["PROPERTY_PR_VALUE"]=>
  NULL
  ["~PROPERTY_PR_VALUE"]=>
  NULL
  ["PROPERTY_PR_ENUM_ID"]=>
  NULL
  ["~PROPERTY_PR_ENUM_ID"]=>
  NULL
  ["PROPERTY_PR_VALUE_ID"]=>
  string(9) "132298:10"
  ["~PROPERTY_PR_VALUE_ID"]=>
  string(9) "132298:10"
  ["PROPERTY_PRICE_VALUE"]=>
  string(1) "0"
  ["~PROPERTY_PRICE_VALUE"]=>
  string(1) "0"
  ["PROPERTY_PRICE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "132298:14"
  ["~PROPERTY_PRICE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "132298:14"
  ["PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE"]=>
  string(8) "12.00R20"
  ["~PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE"]=>
  string(8) "12.00R20"
  ["PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "132298:16"
  ["~PROPERTY_INDEX_SIZE_VALUE_ID"]=>
  string(9) "132298:16"
  ["IBLOCK_SECTION_ID"]=>
  string(4) "7645"
  ["~IBLOCK_SECTION_ID"]=>
  string(4) "7645"
  ["LANG_DIR"]=>
  string(1) "/"
  ["~LANG_DIR"]=>
  string(1) "/"
  ["SORT"]=>
  string(7) "9999999"
  ["~SORT"]=>
  string(7) "9999999"
  ["CODE"]=>
  string(36) "shina_12_00r20_176a5_maxam_ms407_ttf"
  ["~CODE"]=>
  string(36) "shina_12_00r20_176a5_maxam_ms407_ttf"
  ["EXTERNAL_ID"]=>
  string(6) "132298"
  ["~EXTERNAL_ID"]=>
  string(6) "132298"
  ["IBLOCK_TYPE_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["~IBLOCK_TYPE_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["IBLOCK_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["~IBLOCK_ID"]=>
  string(1) "1"
  ["IBLOCK_CODE"]=>
  string(0) ""
  ["~IBLOCK_CODE"]=>
  string(0) ""
  ["IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
  NULL
  ["~IBLOCK_EXTERNAL_ID"]=>
  NULL
  ["LID"]=>
  string(2) "s1"
  ["~LID"]=>
  string(2) "s1"
  ["BRAND_NAME"]=>
  string(5) "Maxam"
  ["IMG_PATH"]=>
  string(55) "/upload/iblock/549/54934d7e9053fd030506a2ccc513d844.jpg"
 }
}

Шина RC 12.00-20 ("8.50) Samson MIL

photo
НЕТ В НАЛИЧИИ
Запросить цену
Артикул:
0145721
Типоразмер:
Производитель:
Модель:
MIL
Размер диска:
8.50
Аналогичные товары
Популярные товары
Поиск шин
По заданным параметрам не найдено товаров
По заданным параметрам не найдено товаров
Не нашли нужный товар?
Предложим дешевле
Мы готовы снизить цену, если:
- Вы предоставите ссылку на товар (при условии актуальности цены на удаленном ресурсе)
или
- Предоставляете счет на оплату
Отправить
Запрос цен
Заполните данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Отправить
Запрос камеры
Оставьте Ваши контакты, и мы сообщим о поступлении подходящих камер для этой шины
Отправить
Не нашли нужный товар?
Напишите нам описание желаемого товара и мы поможем Вам подобрать!
Отправить
Заказать обратный звонок
Отправить
Заказ принят!
Спасибо! Заказ № сформирован и принят к исполнению. Ваш счет отправлен на указанную вами электронную почту. Так же вы можете скачать его прямо сейчас в формате PDF.
Заказ принят!
Спасибо! Ваш заказ № сформирован и принят к исполнению.
Запрос отправлен
Спасибо! Ваш запрос отправлен.
Менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Вентиль